Üç şey;


Köy sakinleri yağmur duasına çıkmışlardı. Bütün köy ahalisi toplandı.İçlerinden sadece birinde şemsiye vardı.

Bu inançtır.Babalar bebeklerini havaya hoplatır, çocuklar gülmekten bayılır. Yeredüşeceklerini akıllarına bile getirmezler. Çünkü babaları onu tutacaktır.

Bu güvendir.
Yatağımıza girerken yarın uyanıp yaşamaya devam edeceğimize dairteminatımız yoktur. Ama yine de ertesi güne dair planlar yaparız.

Bu ümittir.
ve bu üçü varsa hayatınız güzeldir..